Logoterapia

Logoterapia on wieniläisen neurologin ja psykiatrin Viktor E. Franklin (1905–1997) kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Näkemyksen taustalla on laaja-alainen filosofis-teoreettinen oppirakennelma, jolloin terapia-sanaa tulkitaan laaja-alaisesti.

Logoterapian perustana on oletus, että elämällä on aina tarkoitus.Sitä voidaan soveltaa miltei kaikilla elämänalueilla ja on käytetty Suomessa mm. henkilöstöhallintoon, työyhteisöjen kehittämiseen ja johtamiseen.

Lähestyminen tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa.
Logoterapia painottuu siihen, mitä hyvää ja ehjää vielä on jäljellä, minkä varaan voi rakentaa tulevaisuutta.
Logoterapian ihmiskuva on kolmiulotteinen. Fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihmisellä on henkinen ulottuvuus.
Henkiseen ulottuvuuteen liityvät muun muassa vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen.

Tietolähde: Wikipedia

 

 

  Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

 

Lähetä minulle viesti

Luova Vire Tmi

Y-tunnus 2776066-7

info@luovavire.fi

www.luovavire.fi

Gsm. 040- 514 7328

Copyright 2017 © Luova Vire